Servis vozidel

 

Naši profesionálové provedou kompletní údržbu vozidla. Pravidelným servisem předejdete defektům vozidla a zajistíte si jeho maximální výkon. I přesto, že údržbu vozidla provádíte podle pokynů výrobce, možná bude potřeba, abyste vašemu autu věnovali dodatečnou pozornost. Součástí naší nabídky je i diagnostika problému a jeho následné odstranění. Naši mechanici používají nejmodernější nástroje k tomu, aby určili vadu a následně vozidlo opravili.

 

Popis služby

  • Vozidlo vyžaduje pravidelnou údržbu jako každé jiné technické zařízení, protože jeho součásti se postupně opotřebovávají nebo přestávají fungovat. Při sezónní výměně pneumatik je třeba udělat údržbu vozidla pro nadcházející roční období a na pravidelnou údržbu vozidla upozorní také stav najetých kilometrů na tachometru.
  • Výrobci stanovují potřebu údržby vozidla podle počtu najetých kilometrů a časového období a mnoho vozidel má pro tyto účely speciální indikátor údržby. U jiných vozidel je nicméně údržba vozidla ponechána na odpovědnosti řidiče.
  • Účelem pravidelné údržby je zajistit, aby vozidlo bezpečně a bez problémů fungovalo až do dalšího termínu údržby. Proto je pravidelná údržba vozidla tak důležitá. I když vozidlo neujede počet kilometrů stanovený servisním intervalem, jsou pravidelný servis a kontrola stavu vozidla nezbytné alespoň jednou ročně, aby se předešlo defektům a zajistila se správná funkčnost vozidla.