Správné skladování

 

Správné skladování může zpomalit proces stárnutí pneumatik.

1. Teplota

Teplota v místnosti, kde jsou pneumatiky skladovány, by neměla přesáhnout 25 °C. Místnost by měla být tmavá a s teplotou do 15 °C. V teplotě nad 25 °C a pod 0 °C se mohou měnit vlastnosti pryže, což snižuje životnost pneumatik. Skladování v chladu nemá žádný nepříznivý vliv na pryžové produkty. 

2. Vlhkost

Je třeba se vyhnout extrémně vlhkým podmínkám. Vlhkost vzduchu ve skladu nesmí dosáhnout hranice, kdy na pneumatikách dochází ke kondenzaci. Pneumatiky nesmí být vystaveny dešti, postřiku vodou atd. 

3. Světlo

Pneumatiky musí být chráněny před světlem, především před přímým slunečním zářením a silným UV umělým osvětlením. 

4. Kyslík a ozón

Ozón má na pneumatiky výrazně škodlivý vliv. Ve skladu se nesmí vyskytovat žádné vybavení, které produkuje ozón, jako jsou fluorescenční lampy nebo rtuťové výbojky, dále vysokonapěťová elektrická zařízení, elektrické motory nebo jiná elektrická zařízení, která mohou vytvářet jiskry nebo elektrické výboje. 

5. Deformace

Pokud to je možné, musí být pneumatiky skladovány volně, aby na ně nepůsobil žádný tlak. Silná deformace během dlouhodobého skladování může mít za následek prasknutí pneumatiky. 

6. Rozpouštědla, oleje, tuky, teplo

Pneumatiky musí být i z krátkodobého hlediska chráněny před kontaktem s rozpouštědly, oleji nebo tuky. Zároveň musí být chráněny před silnými zdroji světla a svařováním elektrickým obloukem. 

7. Manipulace

Při manipulaci s pneumatikami je nikdy nepouštějte z výšky větší než 1,5 metru, protože by mohlo dojít k jejich poškození, konkrétně k deformaci patky. Pokud u některé pneumatiky zjistíte zdeformovanou patku, nedoporučujeme ji montovat na ráfek.
 
Hotel pneumatik Vianor skladuje vaše pneumatiky správným způsobem.