Kontrolujte tlak huštění svých pneumatik

Více vzduchu ve vašich zimních pneumatikách

Okolní teplota má významný vliv na tlak vzduchu v pneumatikách. U letních pneumatik doporučujeme se řídit hodnotou tlaku huštění doporučenou výrobcem vozidla. Zimní pneumatiky je třeba nahustit o 0,2 baru více, než je doporučená hodnota pro letní pneumatiky. Teplota v teplé garáži může být až o 30 °C vyšší než venku. Pokud je tlak vzduchu v pneumatikách měřený v garáži, bude příliš nízký pro venkovní teploty. 
 
Například: Teplota v garáži je 20 °C, zatímco venku je -10 °C. Pokud je tlak vzduchu v pneumatikách upravován v garáži, musí být o 0,3 baru vyšší, než je jeho doporučená hodnota, aby huštění pneumatik vyhovovalo venkovním teplotám. 
 

Větší bezpečnost a delší životnost

Kromě správného tlaku vzduchu v pneumatikách musí řidiči zajistit, aby byly směrové pneumatiky namontovány na vozidlo správným směrem. Šipka na bočnici ukazuje směr otáčení.

Životnost pneumatik je možné prodloužit tak, že se každých 5 000–10 000 kilometrů vymění pozice pneumatik z přední na zadní nápravu a naopak. Díky tomu se budou pneumatiky opotřebovávat rovnoměrněji a budou mezi nimi menší rozdíly v míře opotřebení.

Pneumatiky M+S (určené pro užití v zimě) je třeba pečlivě zajet. Prvních 500 kilometrů se vyvarujte prudkého zrychlování a brzdění. Postupné zajetí pneumatik zvyšuje také odolnost hrotů: hroty bezpečně zapadnou na své místo a zůstanou správně umístěné na pneumatice.

 
Pokyny ke kontrole tlaku huštění

1. Správný tlak huštění je uveden v návodu k obsluze vozidla.
2. Mějte na paměti, že okolní teplota má vliv na tlak vzduchu v pneumatikách: v chladném počasí musí být tlak huštění pneumatik vyšší než při vyšších teplotách.
3. Nikdy neupravujte tlak huštění svých pneumatik bezprostředně po jízdě, protože pneumatiky jsou zahřáté.
4. Nezapomeňte pravidelně kontrolovat tlak vzduchu také v rezervní pneumatice.