Výměna oleje

 

 

Pro správnou a dlouhodobou funkčnost motoru je klíčový správný výběr oleje. Pokud je olej zvolen v souladu s doporučeními výrobce vozidla, chrání motor před opotřebením a promazává jej za každého počasí a za každé teploty. Vlastnosti oleje se v průběhu užívání mění, a pro zachování výkonu motoru musí být proto pravidelně vyměňován.

 

Popis služby

•Výměna oleje je jednou z nejobvyklejších činností údržby. Pro dnešní motory má výběr kvalitního oleje veliký význam. Samotná viskozita není zárukou správného výběru. Například oleje určené pro tradiční naftové motory nevyhovují motorům vybaveným filtrem pevných částic (DPF), protože jejich aditiva pro snížení opotřebení obsahují velké množství látek SAPS (sulfátového popelu, fosforu a síry). Existují také různé požadavky na hodnoty HTHS (viskozita při vysoké teplotě) podle typu motoru a frekvence výměny oleje.

•Při každé výměně oleje je třeba kromě nalití správného, vysoce kvalitního nového oleje také vyměnit olejový filtr.