Počítačové nastavení geometrie

Požadavky na kvalitu řízení lze splnit nastavením geometrie kol

Pro systém řízení vozidla platí určité všeobecné požadavky. Zatáčení musí být kontrolované a stabilita v zatáčkách a pocit z řízení by měly působit dobrým dojmem. Řízení by se také ve všech rychlostech mělo samo vycentrovat. Dalším požadavkem je snaha o co nejmenší opotřebení pneumatik. Tyto aspekty lze ovlivnit seřízením geometrie.

Seřízení geometrie je jedním z nejdůležitějších úkonů údržby

Seřízení geometrie kol zaručuje, že všechny pneumatiky jsou rovnoběžné se směrem jízdy. Jinými slovy, osa vozidla je rovnoběžná se směrem jízdy. U vozidel s pohonem přední nápravy mají pneumatiky za jízdy tendenci se stáčet do sbíhavé pozice. Toto se kompenzuje malým zvýšením rozbíhavosti kol. U vozidel s pohonem zadní nápravy naopak valivý odpor natáčí kola do rozbíhavé pozice, což se kompenzuje nastavením sbíhavosti. Změna natočení předních kol vozidla upravuje směr jízdy rovnoběžně se silnicí, čímž se zabraňuje tomu, aby vozidlo jelo „bokem napřed“. Většina poboček společnosti Vianor je vybavena moderním vybavením pro seřízení geometrie, které umožňuje najít a odstranit jakékoli vady geometrie řízení.

Nastavení geometrie kol vozidla je jedním z nejdůležitějších postupů údržby, protože snižuje nerovnoměrné opotřebení pneumatik a zlepšuje ovladatelnost vozidla. Pokud nedojde k provedení potřebných úprav, pneumatiky se rychle mohou stát nepoužitelnými. Geometrie se může pohnout, když vysokou rychlostí přejíždíte obrubníky nebo díry v silnici. Změna geometrie většinou nejprve ovlivní opotřebení pneumatik a nemusí se hned projevit na řízení. Geometrii kol je vhodné zkontrolovat okamžitě, aby se předešlo vážnějšímu poškození. Geometrie kol by také měla být znovu nastavena po výměně dílů na podvozku vozidla.

Seřízení geometrie kol v praxi

Aby bylo možné nastavit nejlepší možnou pozici kol, musí stát vozidlo na povrchu rovně, v podélném i příčném směru. Pneumatiky musí být správně nahuštěny a skříň řízení, táhla řízení a ložiska kol by neměly mít žádnou vůli. Pokud je přítomna vůle, je zbytečné měřit geometrii. Ráfky musí být také rovné.

Nastavení geometrie kol začíná najetím vozidlem na rovnací stolici a vizuální kontrolou stavu kloubů řízení a ložisek kol. Tlak v pneumatikách se nastaví podle specifikací výrobce a v případě potřeby se vozidlo naloží břemenem určeným výrobcem. Měření začíná připojením svorek s čidly na kola a kontrolou, zda je mezi svorkami a ráfkem rozdíl. Měření se provádí podle programu zařízení pro měření geometrie kol. Úpravy zpravidla začínají u zadní nápravy. Jako poslední se kontroluje sbíhavost, protože tu ovlivňuje nastavení ostatních úhlů. Stejné pořadí platí u přední nápravy.