Prodlužte životnost svých pneumatik

Stav vašich pneumatik je klíčový pro jízdní bezpečnost. Dodržováním těchto pěti zlatých pravidel si můžete zaručit maximální životnost a bezpečnost svých pneumatik.

  1. Kontrolujte pravidelně tlak huštění svých pneumatik. Různé hodnoty tlaku vzduchu v jednotlivých pneumatikách namontovaných na vašem vozidle mají negativní dopad na jízdní vlastnosti vozidla a způsobují nerovnoměrné opotřebení pneumatik.
  2. Měňte pozici svých pneumatik mezi přední a zadní nápravou po každých 5 000 až 10 000 najetých kilometrech, protože pneumatiky se na různých pozicích opotřebovávají odlišně. Nezapomeňte při výměně pneumatik zkontrolovat jejich tlak huštění.
  3. Zkontrolujte, že jsou vaše pneumatiky namontovány v souladu se směrem otáčení, který je naznačený na bočnici pneumatiky. Pokud jsou pneumatiky namontovány v rozporu se stanoveným směrem otáčení, nebudou jejich jízdní vlastnosti ve všech podmínkách optimální.  
  4. Jezděte plynule. Prudké brzdění a prokluzy zkracují životnost pneumatik, což platí zejména u hrotovaných pneumatik.
  5. Při výměně pneumatik zkontrolujte, zda vaše staré pneumatiky nejsou nerovnoměrně opotřebeny. Správně namontované a udržované pneumatiky se opotřebovávají rovnoměrně. Pokud vaše pneumatiky vykazují známky nerovnoměrného opotřebení, nechte si zkontrolovat geometrii vozidla a pneumatiky si nechte namontovat a vyvážit odborníkem.