Po března 4 2019

Společnost Nokian Tyres byla v hodnocení trvale udržitelného podnikání od společnosti RobecoSAM povýšena do stříbrné třídy

Společnost Nokian Tyres byla opět vyhlášena jednou z nejvíce udržitelných společností na světě. V ročence RobecoSAM Sustainability Yearbook 2018 z letošního února byla společnost Nokian Tyres zařazena do stříbrné třídy. RobecoSAM je odborník na udržitelnost a jeho roční hodnocení je vždy spolehlivou a komplexní zprávou o tom, jak je udržitelnost uplatňována u společností po celém světě. 

Nokian Tyres je jednou ze dvou oceněných finských společností a jako jediná v kategorii automobilových komponentů postoupila do stříbrné třídy, oproti bronzové příčce z loňského roku. V kategorii automobilových komponentů bylo hodnoceno 39 společností a ocenění funguje jako spolehlivé měřítko mezi společnostmi stejného odvětví. 

„Jsme rádi, že naše úsilí v různých oblastech udržitelnosti přináší své ovoce. Naše cíle jsou v tomto směru dlouhodobé a tato uznání nás povzbuzují v naší dobře prováděné práci,“ říká Teppo Huovila, viceprezident pro kvalitu a udržitelnost ve společnosti Nokian Tyres. 

Na co jsme pyšní: 

O 8 % NIŽŠÍ VALIVÝ ODPOR

V letech 2013–2018 se nám podařilo snížit valivý odpor pneumatik v průměru o 8 %. Průměrné snížení valivého odporu o 8 % u našich pneumatik prodaných v roce 2018 snižuje každoročně emise CO2 o množství, které ročně vyprodukuje 65 000 osobních vozidel. 

SNÍŽENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK

Nokian Tyres byl vždy průkopníkem v odstraňování možných zdravotních rizik u používaných surovin. Byli jsme první společností v našem odvětví, která přestala užívat vysokoaromatické oleje. Používáme obnovitelné suroviny, jako je kanolový olej u zimních pneumatik a borovicový olej u letních pneumatik, a aktivně hledáme další způsoby. 

SOLÁRNÍ ENERGIE

Na náš sklad pneumatik v americkém Vermontu jsme nainstalovali solární panely. Ty vytvářejí obnovitelnou a čistou energii pro provoz distribučního zařízení. 

Výroční zpráva společnosti RobecoSAM o udržitelnosti firem se zaměřuje na faktory, které působí na vývoj hodnot společnosti zejména z finančního hlediska. Je to například schopnost společnosti inovovat, získávat a udržovat talenty či zvyšovat ekologickou efektivitu provozu, tedy faktory významné pro investory, protože ovlivňují pozici společnosti ve vztahu ke konkurenci a také její dlouhodobou finanční výkonnost. 

V rámci ročenky Sustainability Yearbook 2019 hodnotila společnost RobecoSAM více než 2 600 veřejně obchodovaných společností, a to na základě informací z roku 2018. 

Kategorii automobilových komponentů v ročence RobecoSAM můžete nalézt zde: (https://yearbook.robecosam.com/fileadmin/Files/Industries/Auto_Components.pdf )

 

Archiv novinek