Čt května 17 2018

S cílem zjednodušit digitální kontrolu pneumatik pro miliony řidičů: Služba SnapSkan od Nokian Tyres se rozšiřuje na mezinárodní úrovni

Pneumatiky představují jeden z nejdůležitějších bezpečnostních prvků vozidla, ale jsou bezpečné jen do té míry, jak to dovoluje jejich stav. Digitální služba SnapSkan, kterou vyvinul výrobce pneumatik Nokian Tyres ve spolupráci s řetězcem autoservisů a pneuservisů Vianor, umožňuje jednoduchou a rychlou kontrolu stavu pneumatik bez zbytečných nákladů.  SnapSkan nyní nabízí pět nových kontrolních míst v severských zemích. V plánu je tuto službu do budoucna rozšířit také na mezinárodní úrovni.

SnapSkan

SnapSkan ve zkratce

SnapSkan měří rychle a snadno hloubku běhounu pneumatik pomocí nejnovější 3D skenovací technologie. Skenery SnapSkan se nachází při vjezdu do parkovacích garáží či výjezdu z nich. Řidič najede na skenovací rampu při vjezdu do garáže nebo výjezdu z ní a SnapSkan automaticky naskenuje pneumatiky. Řidič může pomocí SMS nebo on-line před skenováním či po něm potvrdit, zda chce získat digitální informaci o stavu svých pneumatik. Pokud se rozhodne službu nepovolit, všechny informace nashromážděné službou SnapSkan o jeho vozidle budou během dvou týdnů trvale odstraněny.  Pokud řidič potvrdí zájem o získání informace, je mu zaslána zcela bezplatně na jeho mobilní zařízení. Informace obsahuje výsledky měření hloubky běhounu a kód, který nabízí slevu na nové pneumatiky ve vybraných prodejnách.

Společnost Nokian Tyres vyvinula službu SnapSkan, protože pečuje o své zákazníky. SnapSkan je celosvětově první služba skenování pneumatik, která je plně automatická a dostupná všem řidičům na veřejně přístupných místech. Cílem služby SnapSkan je v budoucnosti zvýšit bezpečnost miliónů účastníků silničního provozu.

„Základem všeho, co děláme, je péče a bezpečnost. SnapSkan je jedinečná služba pro zákazníky, která nás odlišuje od ostatních výrobců pneumatik. SnapSkan nám umožňuje informovat řidiče nejen o stavu jejich pneumatik, ale také o důsledcích takového stavu na silniční bezpečnost,“ říká Hille Korhonen, prezidentka a generální ředitelka Nokian Tyres.

SnapSkan je jednoduchá a bezplatná služba

Bezplatná služba SnapSkan umožňuje řidičům snadno a rychle sledovat stav pneumatik. SnapSkan pomocí snímače měří hloubku běhounu a informaci zasílá přímo do mobilního zařízení řidiče. Služba se nachází na místech, která řidiči běžně navštěvují, aby nebylo třeba dělat samostatnou zastávku nebo navštívit kontrolní stanici. SnapSkan může měřit pneumatiky na jakémkoliv osobním vozidle a funguje u všech značek pneumatik.

„Na SnapSkan jsme od zákazníků obdrželi velké množství pozitivních reakcí. 80 % dotázaných osob uvedlo, že služba je z hlediska užití velice snadná a že by ji rozhodně doporučili i ostatním. Ještě důležitějším výsledkem je, že 70 % dotázaných bylo jednoznačně přesvědčeno, že služba SnapSkan zvyšuje silniční bezpečnost,“ říká Ville Nikkola, programový manažer odpovědný za službu SnapSkan ve společnosti Nokian Tyres.

Nyní uživatelsky ještě přívětivější

Služba SnapSkan byla poprvé představena v roce 2016 na technologickém a start-up veletrhu Slush. Prototyp SnapSkanu byl umístěn ve vícepodlažních parkovacích garážích v Helsinkách, první zařízení bylo pak zprovozněno v červnu 2017 v parkovacích garážích ve finském Turku. Zpětná vazba zákazníků z těchto dvou servisních míst byla využita k dalšímu rozvoji služby SnapSkan.

„Vyvinuli jsme službu tak, aby byla uživatelsky ještě přívětivější, od skenování až po zasílání souhrnných informací. Cítíme, že služba SnapSkan je nyní připravena, aby byla představena ještě většímu počtu řidičů,“ říká V. Nikkola.

V tomto týdnu budou v parkovacích garážích na různých místech Finska otevřena čtyři nová servisní místa SnapSkan. Díky novému servisnímu místu v norském Oslu se SnapSkan stává mezinárodní službou, jedná se o první SnapSkan za hranicemi Finska.

Více informací: www.nokiantyres.com/snapskan

Archiv novinek