Po února 12 2018

Nokian Tyres opět zhodnocen jako jedna z nejudržitelnějších společností

Nokian Tyres byl opět zhodnocen jako jedna z nejudržitelnějších společností na světě. V ročence RobecoSAM Sustainability Yearbook 2018, která byla vydána minulý týden, byla společnost Nokian Tyres zařazena do bronzové třídy v kategorii automobilových komponentů. RobecoSAM je odborník na udržitelnost a jeho roční hodnocení je považováno za spolehlivou a komplexní zprávu o tom, jak je udržitelnost uplatňována u společností po celém světě

V letošním roce Nokian Tyres obdržel rovněž ocenění Industry Mover. Toto ocenění získává společnost, která v porovnání s předchozím rokem dosáhne v rámci svého odvětví největšího zlepšení v oblasti udržitelnosti. Výrazný pokrok byl u společnosti Nokian Tyres zaznamenán již v loňském roce, kdy její skóre v Dow Jonesově světovém indexu udržitelnosti dosáhlo téměř dvakrát vyšší hodnoty, než je průměr v odvětví, a v celkovém hodnocení světového indexu DJSI se tak stala nejudržitelnějším výrobcem pneumatik. 

„Hledisko udržitelnosti se stalo přirozenou a trvalou součástí všech našich činností. Získat uznání za naše dlouhodobé úsilí je skvělý pocit. Taková zpětná vazba nás inspiruje pokračovat dál v cestě, kterou jsme si zvolili, a povzbuzuje nás, abychom na udržitelnosti pracovali ještě usilovněji,“ říká Teppo Huovila, který je ve společnosti Nokian Tyres odpovědný za udržitelnost. 

Významné úspěchy ve snižování emisí CO2

Nokian Tyres je výrobcem prémiových pneumatik a jako takový chce být příkladem odpovědné společnosti, která usiluje o udržitelný růst. Společnost si stanovila několik cílů udržitelnosti, kterých chce dosáhnout do roku 2020. Mezi ně patří snížení valivého odporu jejích pneumatik o 7 % a z něho vyplývající snížení emisí CO2 o 500 milionů kilogramů. Tento cíl byl splněn již v loňském roce, tedy mnohem dříve, a to společně s cílem snížit množství emisí CO2 při výrobě o 20 %. 

Nokian Tyres si rovněž stanovil cíl zkontrolovat všechny své hlavní výrobní partnery a zlikvidovat veškerý odpad z výroby. Ve městě Nokia bylo již zrecyklováno 100 % výrobního odpadu a ve městě Vševoložsk téměř 90 %. Přečtěte si více o úsilí společnosti Nokian Tyres v oblasti udržitelného rozvoje.

Společnost RobecoSAM každoročně posuzuje více než 2 000 veřejně obchodovatelných společností z hlediska jejich ekonomické, sociální a ekologické udržitelnosti. V rámci letošní ročenky Sustainability Yearbook byly hodnoceny společnosti z 60 různých odvětví ve 43 zemích. Přečtěte si více o ročence RobecoSAM Sustainability Yearbook 2018.

Archiv novinek