Vnější hlučnost

Tišší

Nové evropské označení pneumatik se zaměřuje také na hlučnost otáčejících se pneumatik vně vozidla. Vnitřní hlučnost nebyla hodnocena. Kdyby miliony vozidel měly tišší pneumatiky, snížily by se podstatně emise hluku do prostředí. Vnější hlučnost otáčejících se pneumatik se měří v decibelech. Vnější hlučnost pneumatik neodpovídá hlučnosti, která je slyšet uvnitř vozidla. 

  • Kromě hodnoty hlučnosti v decibelech (dB(A)) ukazuje označení také, zda hlučnost pneumatiky překračuje maximální limit pro schválení pneumatiky, který bude do budoucna platit (3 černé vlnky = hlučná pneumatika), zda jej splňuje nebo je tišší až o 3 dB (2 černé vlnky = průměrná pneumatika), nebo zda je o víc než 3 dB tišší než požaduje nové schválení (1 černá vlnka = tichá pneumatika). Tyto limity pro schválení pneumatiky z hlediska hlučnosti se změní v listopadu 2012.

Úspora paliva a bezpečnost na silnici jsou do značné míry závislé na chování řidiče. Vezměte v úvahu tyto otázky:  

  • Úsporná jízda může významně snížit spotřebu paliva
  • Pro optimální bezpečnost na silnici a pohodlnou jízdu je nutno pravidelně kontrolovat tlak v pneumatikách
  • Pokud je tlak příliš nízký, pneumatika se opotřebovává mnohem rychleji než obvykle, zvyšuje se spotřeba paliva a vzniká riziko pro bezpečnost silničního provozu
  • Odpovědný motorista zná vlastnosti a stav svých pneumatik. Jen řidič, který svoje vozidlo a své pneumatiky dobře zná, je schopen za každých okolností přizpůsobit rychlost jízdy a bezpečnou vzdálenost od ostatních vozidel aktuálnímu počasí a stavu vozovky.

melu-fi.jpg

Tři třídy uváděné v decibelech. Čím více černých čárek, tím vyšší vnější hluk způsobovaný točící se pneumatikou. Naměřená hodnota je také uvedena číselnou hodnotou v decibelech.